Proiectul tematic în cadrul limbilor străine – limba franceză

Proiectul tematic a fost văzut ca un tip de demers centrat pe rezultare de produse-artefacte.
El reprezintă mai mult decât atât. Este, în fapt, o sumă de etape, de ancorare în procesul de învăţare din clasă, de aplicare a unor cunoştinţe pentru dezvoltarea mai multor tipuri de competenţe: a învăţa să înveţi, “learning by doing”, a comunica cu ceilalţi, a lua cele mai bune decizii, a accepta cele mai bune idei chiar dacă acestea nu sunt ale tale.
Articol integral

Proiectele eTwinning – un cadru atractiv de învățare

Programul eTwinning oferă școlilor, cadrelor didactice și elevilor aflați în diferite colțuri din Europa posibilitatea de a privi activitățile educaționale dintr-o altă perspectivă – interactivă și fără bariere culturale.
În ultimii patru ani de colaborare cu eTwinning am descoperit cu satisfacţie, alături de părinţi, colegi, cadre didactice şi comunitatea locală, că aceste activităţi contribuie semnificativ la creșterea spiritului de inițiativă, la dezvoltarea personalității și a abilităților de comunicare precum şi a imaginaţiei copiilor. Pentru elevi, comunitatea eTwinning înseamnă aventură, lucru în echipă, descoperiri și colegi din toată Europa, ocazii de a-şi dezvolta noi aptitudini, de a folosi creativ instrumentele digitale.
Articol integral

Învățământ și eficiență prin proiectele eTwinning

Consider că implicarea în proiectele internaționale desfășurate pe platforma eTwinning au drept scop educarea elevilor, astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața socială. Voi continua activitatea pe platforma eTwinning, deoarece pentru mine și elevii mei, eTwinning înseamnă: cooperare, entuziasm, competență, implicare, noutate, diversitate, calitate, optimism.
Articol integral

Educaţia nonformală centrată pe competenţe

Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confrunta acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor, etc.)”.
Articol integral

Social media – de la monolog la dialog în procesul educațional

Reţelele sociale evoluează rapid, iar rolul nostru ca profesori nu este de a ne feri de nou, ci de a valorifica în interesul procesului de învăţare ceea ce reprezintă comunităţile sociale, deoarece acestea sunt utilizate din plin atât de media, dar şi de ONG-uri, companii multinaţionale, instituţii publice, guverne.
Comunicare socială din sec.XXI cere cadrelor didactice sa fie pregatite pentru a profita la maxim de oportunităţile si avantajele pe care aceste comunitaţi virtuale ni le oferă în procesul educaţional, dar şi prin conştientizarea dezavantajelor, capcanelor pe care acestea le pot ascunde.
Articol integral

Observaţia și comunicarea – mijloace de cunoaştere a personalităţii copilului

Observaţia este una din metodele prin care putem descoperi personalitatea unui copil. Pe baza observaţiei putem desprinde trăsăturile de temperament, deprinderile şi obişnuinţele de comportare, modul cum au fost educaţi în familie. Pentru a putea influenţa în mod activ dezvoltarea copiilor, trebuie să-i cunoaştem bine chiar şi pe cei care la prima vedere trec oarecum neobservaţi. Esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului este şi comunicarea cu adultul, susținând toate relaţiile care se stabilesc între el şi adult.
Articol integral

Metode și tehnici de evaluare în învățământul primar

Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by step, putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce.
Articolul se vrea o sinteză a principalelor metode și tehnici de evaluare în învățământul primar, cu o aplecare particulară asupra învățământului primar step by step.
Articol integral

Organizarea sălii de clasă pregătitoare și rolul cadrului didactic în alternativa educațională Step by step

Un rol fundamental în alternativa educaţională step by step şi, implicit în modelarea şcolarilor care au ales această alternativă îl joacă organizarea sălii de clasă. Modul de organizare al unei clase step by step este foarte important, deoarece trebuie să contureze un teritoriu, un spatiu în care copiii să se simtă confortabil, în siguranţă şi dornici de explorare. Sala de clasă te invita să o descoperi, îndeplinind un dublu rol: sprijină nevoia de dezvoltare a copiilor şi creează un spaţiu în care elevii pot învăţa prin descoperire.
Încercăm în acest articol să exemplificăm organizarea unei săli de clasă pregătitoare în alternativa step by step şi să evidențiem rolul învăţătorului în aceasta clasă.
Articol integral

Folosirea metodelor activ-participative în orele de recapitulare la biologie

La fiecare început de an școlar are loc evaluarea inițială la biologie, după o mai scurtă sau mai lungă recapitulare a materiei anilor anteriori. Deși conținuturile sunt diferite pentru fiecare an de studiu, am considerat definitorii pentru realizarea competențelor generale valorile și atitudinile care orientează formarea personalităţii elevului și conduc la obținerea competențelor generale prevăzute în programă.
Articol integral

Calendarul evenimentelor istorice dintr-un an şcolar

Lucrarea prezintă principalele evenimente istorice cu caracter de permanenţă pe care un cadru didactic de specialitate ar trebui să le marcheze într-un an şcolar. Este completat de evenimentele aniversare/ comemorative din anul 2014: sfârşitul tragic al domnului Constantin Brâncoveanu şi centenarul declanşării Primului Război Mondial. Toate activităţile propuse pot face parte din Calendarul activităţilor extracurriculare de la nivelul Comisiei metodice „Om şi societate” sau de la nivelul Comisiei de educaţie permanentă.
Articol integral