Există vreo meserie mai frumoasă?

Emoții, la fiecare început de an școlar…
Primele zile de muncă m-au umplut de bucurie, deși chiar mi-a fost frică de grupa mică… Reacții pline de toată frumusețea pământului m-au fermecat. La înscriere, întreb copilul care o ținea strâns de mână pe mamă: ”Cum te cheamă?” Și el se uită disperat în ochii mamei: “Mamă, cum mă cheamă?”.
Articol integral

Studii europene de cultură tradiţională românească: programă transdisciplinară

Articolul cuprinde, sintetic, principalele elemente inedite ale programei unei noi discipline – Studii europene de cultură tradiţională românească – rod al unei cercetări experimental aplicative de nivel universitar, având drept suport activitatea educativă cu caracter nonformal desfăşurată cu copii şi adolescenţi sau tineri având vârste cuprinse între 5 ani şi 19 (25) ani – membri ai cercului „Fluieraşul” şi ai Asociaţiei „Fluieraşul” Braşov.
Articol integral

Metode moderne utilizate în predarea-învățarea categoriilor semantice

Studiul categoriilor semantice duce la înmulţirea numărului de cuvinte cunoscute de elevi, la activizarea lor, la precizarea sensului lor, la dezvăluirea sensului lor figurat, la cunoaşterea uriaşei polisemii pe care o au unele cuvinte din fondul principal al limbii noastre. De mare importanţă este cunoaşterea nuanţelor sinonimice, paronimice şi a sensului figurat al cuvintelor. Astfel, se poate înlătura monotonia şi platitudinea din vorbirea elevilor noştri.
Trecem în revistă metodele şi procedeele activ-participative pe care profesorul de limba română le are la dispoziţie pentru realizarea eficientă a obiectivelor specifice disciplinei sale.
Articol integral

Analiza stilistică în ciclul primar

Sensul fundamental şi caracteristic pentru un cuvânt, sensul lexical care redă exact ideea ce trebuie exprimată se numeşte sens propriu. Învăţând să vorbească, şi ulterior, îmbogăţindu-şi vocabularul, copiii vor folosi în general, cuvintele cu sensul lor propriu. Şi în cărţile destinate lor, vor întâlni aceste cuvinte, dar, pe lângă ele, şi cuvinte al căror sens este altul decât cel obişnuit. Cu timpul, în special prin lectură, ei vor descoperi că, în anumite circumstanţe lingvistice (proprii literaturii artistice), cuvintele pot fi folosite cu alte înţelesuri decât cele comune, obişnuite.
Este imposibil ca, în cadrul orelor de limba română, învăţătorul să evite abordarea sensului figurat al cuvintelor şi expresiilor, pentru că, dacă  ar ignora acest aspect, elevii săi ar fi lipsiţi de baza raţională a trăirii emotive.
În articol, ilustrăm utilizarea sensului propriu şi a sensului figurat cu exemple din opere literare.
Articol integral

E-cartea – deschidere la lectură, prin eTwinning

Provocările tehnologiei contemporane ne pun în faţa unei confruntări cu cartea clasică. Etwinning mi-a înfiripat un joc de cuvinte, întrebându-mă dacă “Mai E-cartea” printre preferatele copiilor.
Elevii mei parcurg paginile cărților, descoperind informații din diverse arii de interes. Încă din clasa I am pornit pe drumul de întâlnire cu slova fermecată, transpunându-ne împreună în lumea celor mai mici (ne)cuvântătoare. În această lume, deschisă mai întâi de glasul dascălului primilor ani de școală, fiecare elev se imaginează ca fiind erou de poveste.
Dacă ar trebui să dau un singur argument pro-lectură, acesta ar fi nevoia adaptării sufletului de copil de la izvorul dulcii potriviri a cuvântului, întru menținerea pe calea deschisă spre împărăția vorbelor meșteșugite a ucenicilor cuvântului.
Articol integral

Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului

A.S.Makarenko se adresează părinţilor astfel: “Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi.”
Un dascăl poate să-şi arate măiestria şi aunci când este nevoit să “predea” părinţilor ”lecţia” privind rolul pe care pot să-l aibă în dezvoltarea intelectuală a copiilor lor. Nu este o lecţie tocmai uşoară, dar merită încercat.
Articol integral

Educația – acțiune comună a școlii și familiei

Adesea auzim părinți spunând copiilor: ”Așa te-a învățat la școală?”
Oare doar școală educă?
Noi ca formatori suntem adesea puși în situația de a explica părinților că rolul școlii este ușurat atunci când demersul educativ este sprijinit de activitatea familiei care trebuie să fie una complementară. Rezultatele sunt foarte bune și demne de laudă în situații în care familia nu dă vina pe școală iar școala pe familie ci încearcă să găsească soluții pentru a evita insuccesele copiilor.
Articol integral

Managementul relațiilor interpersonale- „În față, între, împreună cu elevii” (Proiect)

Cu toţii avem obiective profesionale şi personale. Fiecare dintre noi doreşte să aibă succes şi să obţină performanţe în ceea ce întreprinde. Practic, cunoaştem reuşita în mare măsură prin intermediul relaţiilor pe care le stabilim cu ceilalţi. Abilitatea de a relaţiona cu ceilalţi este determinantă pentru potenţialul nostru succes.
Din analiza SWOT efectuată şi din experienţa celor 23 de ani la catedră, am constatat că majoritatea elevilor au dificultăţi pe parcursul şcolarizării, confruntându-se cu lipsa sau slaba dezvoltare a unor abilităţi de relaţionare şi adaptare şcolară, ceea ce a condus la eşecul integrării lor socio-profesionale. Articolul prezintă câteva dintre soluțiile la această problemă.
Articol integral

Mesajul zilei – un instrument eficient de învățare în alternativa educațională step by step

”Întâlnirea de dimineață” este activitatea cu care începe o zi de școală în alternativa educațională step by step. Rolul ”Întâlnirii de dimineață” este de a introduce elevul în activitățile zilei respective, de a capta atenția și de a stârni curiozitatea. În această activitate, un rol important îl are mesajul zilei. Realizarea acestuia cuprinde câteva elemente esențiale, fiind o adevărată provocare de zi cu zi a cadrului didactic din alternativa educațională step by step.
Articol integral

Proiectul tematic în cadrul limbilor străine – limba franceză

Proiectul tematic a fost văzut ca un tip de demers centrat pe rezultare de produse-artefacte.
El reprezintă mai mult decât atât. Este, în fapt, o sumă de etape, de ancorare în procesul de învăţare din clasă, de aplicare a unor cunoştinţe pentru dezvoltarea mai multor tipuri de competenţe: a învăţa să înveţi, “learning by doing”, a comunica cu ceilalţi, a lua cele mai bune decizii, a accepta cele mai bune idei chiar dacă acestea nu sunt ale tale.
Articol integral