Educația în aer liber

Absolvent al Școlii Normale "Al. Vlahuta" din Bârlad, județul Vaslui, promoția 1995, Mîndru Cătălin-Emil este profesor pentru învățământul primar în cadrul Școlii nr. 6 "Mihai Eminescu" din Vaslui. Parcursul său profesional cuprinde obținerea gradelor didactice la termen, obținerea licenței în specializarea Pedagogie, parcurgerea și finalizarea unor programe de formare continuă atât în țară, cât și în țări din Europa. Rolul de coordonator european a două proiecte Comenius i-a oferit posibilitatea formării unor competențe manageriale și organizatorice, precum și a unor deprinderi de muncă în echipă indispensabile profesiei didactice. În prezent, pe lângă activitatea la clasa, Mîndru Cătălin este formator-consilier ARACIP, fiind implicat în programe de formare continuă. Instituţie: SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 MIHAI EMINESCU VASLUI

Educația în aer liber (Outdoor Education) este o formă organizată de educație care se desfăşoară şi pregăteşte pentru viaţa în aer liber. Aceasta se bazează pe filozofia, teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice, dezvoltând la elevi înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii naturale. Articolul prezintă obiectivele, desfășurarea și rezultatele cursului de formare „Predarea diferitelor discipline școlare în natură”, desfășurat în Cehia în septembrie 2011.

În perioada 10-17 septembrie 2011 am participat la un curs de formare continuă în Cehia, cu numele „Predarea diferitelor discipline școlare în natură” (LLP nr. 71609-CP-3-2001-SE-C21). Activitățile propuse au atras un număr de treizeci și două cadre didactice din toată Europa. Finanțarea pentru participarea la acest curs a fost asigurată de către Comisia Europeană prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții și a fost în valoare de 1.950 de euro.

Instituția care a organizat activitatea de formare – Kinda Education Centre, Suedia – a reușit să realizeze o activitate de formare foarte atractivă, absolut toate activitățile fiind desfășurate în natură, reușind astfel să implice activ toate cadrele didactice participante, punând în valoare experiența fiecăruia.

Obiective cursului au fost:

 • obținerea de cunoștințe și metode pentru predarea unor discipline în mediul înconjurător care vor avea ca efect asupra elevilor creșterea motivației pentru învățare și îmbunătățirea rezultatelor școlare;
 • diversificarea strategiilor didactice privind educația pentru sănătate și educația în mediul înconjurător;
 • abordare interdisciplinară a educației în mediul înconjurător prin valorificarea potențialului mediului natural din imediata apropiere a școlii și nu numai;
 • cunoașterea și înțelegerea teoriei  „Educației în mediul înconjurător“ prin prezentarea acesteia din trei perspective: dezvoltarea personală și socială, educație ecologică și activități în mediul înconjurător.

Activitățile desfășurate pe parcursul a șapte zile au fost dintre cele mai variate, cu un pronunțat caracter ludic, reușind să simuleze aproape perfect foarte multe situații de învățare în care sunt implicați elevi de ciclul primar sau gimnazial. Activități de team building și spargere a gheții, diverse jocuri în natură ce pot fi aplicate la diferite discipline școlare, activități de învățare în natură, ateliere de lucru în natură, seminarii de prezentare a teoriei “Educației în mediul înconjurător”, practicarea unor sporturi sau activități recreative în natură: plimbări cu bicicleta, plimbări în mediul înconjurător și observarea lui, cățărare, rafting, activități de socializare, schimburi reciproce de informații privind cultura și sistemul de învățământ din diverse state europene au fost cele mai importante activități care au avut un impact major în dezvoltarea profesională individuală. Astfel, participarea la această formare a avut ca finalitate formarea și educarea următoarelor competențe:

 • Eficiență în organizarea și desfășurarea unor activități de învățare motivante și interesante, în afara clasei și a școlii, la diferite discipline;
 • Însușirea, din dublă perspectivă, teoretică și practică, a teoriei „Educației în mediul înconjurător” in vederea realizării  transferului de informații către diferite discipline;
 • Înțelegerea necesității desfășurării de activități educative zilnice ce vizează educația în mediul înconjurător și a nevoii acute de acțiuni de voluntariat pentru protejarea mediului înconjurător;
 • Descoperirea cu ușurință a nevoilor elevilor, părinților și comunității locale privind educația pentru sănătate;
 • Aplicarea unor strategii variate de învățare a unor discipline școlare în mijlocul naturii;
 • Diversificarea ofertei disciplinelor opționale prin includerea unor discipline care să satisfacă nevoile elevilor în ceea ce privește educația pentru sănătate și educația ecologică;
 • Creșterea eficienței activităților extrașcolare prin conceperea și implementarea unor parteneriate școlare europene inclusiv în cadrul LLP;
 • Activizarea vocabularului și dezvoltarea fluenței în limba engleza ca urmare a utilizării ei înainte, în timpul și după participarea la activitatea de formare.

Educația în aer liber (Outdoor Education) este o formă organizată de învăţământ care se desfăşoară în aer liber şi pregăteşte pentru viaţa în aer liber, bazându-se pe filozofia, teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice. Dezvoltă la elevi înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii naturale. Față de sistemul tradițional de instrucție și educație, educația în aer liber prezintă anumite avantaje: mobilizează exemplar resursele corporale şi mintale, oamenii sunt mult mai sensibili când se află în mijlocul naturii, viaţa în aer liber arată omului ce slab este în mijlocul naturii şi îl obligă să colaboreze cu ceilalţi şi să se bazeze pe ei, produce efecte educative mai puternice şi mai durabile privind dobândirea capacităţii de stăpânire a unor situaţii complexe, de inovare, de conducere, de spirit de echipă şi de comunicare.

Mai multe detalii despre curs puteți obține aici: http://doxistii.wikispaces.com sau http://www.kinda.se .

(Informațiile prezentate în acest material sunt asumate de autorul acestuia, prof. Mîndru Cătălin – Emil, și nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a  Comisiei Europene sau a ANPCDEFP.)

Activitate de învățare în natură

Denumire: Recompune!
Loc de desfășurare:
În natură, o zonă care poate fi cartografiată, cu pomi și alte repere naturale sau artificiale, în pădure.

Materiale:
Hărți ale zonei în care se va desfășura activitatea (tot atâtea câte echipe vor fi), seturi de șabloane pentru fiecare parte a plantei, fișe de consemnare a observării.

Organizare:
Grupul se împarte în echipe numeric egale.
Organizatorul va plasa pe teren și pe hărți mai multe stații în funcție de cât de complexă dorește să fie activitatea. La fiecare stație va planta pe o foaie A4 imaginea unei plante rezultată din diferite combinații de rădăcină, tulpină, frunze și flori cu elemente din seturile de șabloane.
Organizatorul va oferi fiecărei echipe o hartă, un set de șabloane, o fișă de consemnare a observării și resursa de timp.

Sarcini:
a) fiecare echipă își fixează în teren un punct de lucru și îl marchează și pe hartă;
b) găsirea în teren a stațiilor marcate pe hartă;
c) observarea plantei de la fiecare stație (rădăcină, tulpină, frunze și flori);
d) recompunerea plantei observate la punctul de lucru folosind jetoanele primite;
e) consemnarea în fișa de observare a tipurilor de părți plantei de la fiecare stație.

Reguli:
a) recompunerea și lucrul cu jetoanele este permisă numai la punctul de lucru;
b) nu este permisă folosirea mijloacelor de înregistrare a imaginii;

Câștigător: echipa care are cele mai multe recompuneri corecte.

Valențe instructiv – educative:
a) Procese și activități psihice implicate: procese psihice senzoriale (percepțiile, reprezentările), memorie, gândire, limbaj, atenție, motivație, imaginație, afectivitate.
b) Competențe care se formează sau se exersează: capacitatea de a citi o hartă și de a se orienta în teren după o hartă; negociere, toleranță, succes în cadrul unei echipe; capacitatea de rezolvare a problemelor și găsirea celor mai bune soluții pentru succesul echipei – strategie; exersarea unor elemente de dezvoltare fizică generală – viteză, rezistență; memorie vizuală; educarea spiritului de observație; fixarea cunoștințelor despre părțile componente ale unei plante; consemnarea unor informații în tabele de observație; educarea unor dispoziții afective; spiritul de competiție; dezvoltarea personalității copiilor; creșterea încrederii în propria persoană; conștientizarea propriei valori în raport cu a celorlalți.Cuvinte cheie: educația în aer liber, outdoor education, beneficii ale educației în aer liber
Accesări: 1.672