Cursuri online pe platforma iTeach

Cursurile online iTeach constituie o oportunitate de formare pentru cadrele didactice înscrise pe platforma de dezvoltare profesională continuă www.iteach.ro . Participarea la cursuri este voluntară, iar rezultatul aşteptat vizează în primul rând dezvoltarea competenţelor şi viziunii moderne ale cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale profesiei de educator.

Fiecare curs este reluat cam de 2-3 ori pe parcursul unui an şcolar, în funcţie de disponibilitatea tutorilor.

 

Calendarul cursurilor:


 

1: (DigitalEdu) Abordări bazate pe proiecte

Perioada de desfăşurare: aprox. 2-6 săptămâni
Cursul este proiectat pentru a fi parcurs în ritmul propriu și nu este moderat.
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/48755/(digitaledu)-abordari-bazate-pe-proiecte


 

2: Introducere in eTwinning

Perioada de desfăşurare: 8 sept.- 13 oct. 2014
Înscrieri: 8-26 sept.
Evaluare: 28 sept. - 13 oct.
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24005/introducere-in-etwinning


 

3: eTwinning: Proiecte internaţionale de colaborare educaţională
    (eTwinning PICE)

Perioada de desfăşurare: sfârșitul anului 2014, după încheierea cursului Introducere în eTwinning 
Înscrieri: -- se vor anunța pe iTeach.ro
Evaluare: --
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24008/etwinning-proiecte-internationale-de-colaborare-educationala


 

4: Intel Teach Elements: Abordări bazate pe proiecte
    (ABP)

Perioada de desfăşurare: 28 noiembrie 2012 - 9 ianuarie 2013
Înscrieri: 28 noiembrie - 9 decembrie
Evaluare: 2-9 ianuarie
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24007/intel-teach-elements-abordari-bazate-pe-proiecte


 

5: Intel Teach Elements: Evaluarea în şcolile secolului XXI
    (Evaluarea XXI)

Perioada de desfăşurare: 28 mai - 30 iunie 2013
Înscrieri: 28 mai - 7 iunie
Evaluare: 24-30 iunie (notarea Planurilor de actiune: 1-3 iulie)
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24006/intel-teach-elements-evaluarea-in-scolile-secolului-xxi


 

6: Instruire Asistată de Calculator
    (IAC)

Cursul Instruire Asistată de Calculator face parte din programul de cursuri postuniversitare, nivelul I, desfăşurat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii din Bucureşti în perioada noiembrie 2010 - martie 2011. Cheia de înscriere se obţine la cursurile faţă-în-faţă desfăşurate la DPPD-UB.
PENTRU ACEST CURS NU SE MAI FAC ÎNSCRIERI!

Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/24002/instruire-asistata-de-calculator


 

7: TIC în educație
    (TICE)

Cursul este furnizat de Casa Corpului Didactic "Grigore Tăbăcaru" Bacău şi face parte din programul de formare continuă  „Integrarea TIC în procesul educațional”, Categoria 2, 110 ore, 30 de credite profesionale transferabile, acreditat prin O.M. Nr. 4736 din 12.07.2012, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Cheia de înscriere se obţine la cursurile faţă-în-faţă desfăşurate la CCD Bacău.
Perioada de desfăşurare: 18 octombrie - 20 decembrie 2013

Pagina cursuluihttp://iteach.ro/pg/cursuri/view/24003/tic-in-educatie


 

8: Designul proiectelor educaţionale
    (DPE)

Cursul este elaborat în cadrul proiectului International Development Officer – Validation of non-formal and informal learning, finanţat de Comisia Europeană prin programul Leonardo da Vinci.
Momentan, cursul nu este disponibil în limba română. Cursurile în alte limbi (engleză, finlandeză, franceză, greacă) se desfășoară pe platforma idolearn.net


 

9: Intel Teach Elements: Colaborarea în clasa digitală

Perioada de desfăşurare: septembrie 2013
Înscrieri
Evaluare
Pagina cursuluihttp://iteach.ro/pg/cursuri/view/29535/intel-teach-elements-colaborarea-in-clasa-digitala


10: Educația asistată de calculator. Intel Teach Elements

Perioada de desfăşurare: 20 sept.- 20 nov. 2013
Înscrieri: 20 sept. - 6 oct.
Evaluare: continuă - 3 teste pentru nota finală
Pagina cursului: http://iteach.ro/pg/cursuri/view/44346/


Toate cursurile iTeach: http://iteach.ro/mod/cursuri/