Un portofoliu electronic pentru profesorul modern

Publicat în 26. 02. 2011 de Maria Lidia Neagoie

A fi membru iTeach înseamnă a fi părtaş la una dintre schimbările majore din învăţământul românesc din ultimii ani. Nu cu mult timp în urmă dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice la noi însemna exclusiv deplasări şi costuri legate de necesitatea de a aduce la un loc beneficiarii formării, formatorii şi resursele de învățare. Astăzi, în era informatizată în care ne aflăm, aceste inconveniente dispar o dată cu apariţia platformelor de dezvoltare profesională online.

Ceea ce a reuşit să facă iTeach până acum de la lansare este să pună la dispoziţia cadrelor didactice din România resurse teoretice şi metodologice de ultimă oră în domeniul formării profesionale continue. Subiecte actuale precum teoria educaţiei, consilierea carierei şi inovația didactică sunt ilustrate în ghiduri şi materiale ce pot fi consultate mult mai flexibil, în format electronic. Mai mult decât atât, oferta de cursuri se axează cu precădere pe elaborarea de proiecte şcolare şi pe integrarea tehnologiei în actul educațional.

În secolul XXI perspectiva asupra procesului de învăţare înseşi s-a schimbat radical. Şi deoarece astăzi este recunoscut faptul că învăţarea nu este un proces care are loc exclusiv la nivel individual, şi nicidecum exclusiv frontal, într-o sală de clasă, înţelegem astăzi importanţa învăţării într-un mediu colaborativ. iTeach pune la dispoziţia profesorilor din România posibilitatea de a deveni parte a unei comunităţi de dezvoltare profesională, atât la nivel naţional, cât şi european, prin iniţierea în elaborarea de proiecte educaţionale etwinning oferită.

Trecerea de la învăţarea centrată pe profesor la învăţarea centrată pe elev este încă un demers dificil, atâta timp cât în sistem nu se află suficienţi profesori care să fie ei înşişi produsul unui astfel de tip de formare modernă. Rolul platformei iTeach este să compenseze această uşoară discrepanţă şi de a facilita comunicarea între cadrele didactice care doresc să înţeleagă, să experimenteze şi să aplice la clasă un mod de predare modern, actual.

Integrarea tehnologiei în predare nu trebuie înţeleasă doar ca o simplă schimbare a instrumentelor utilizate pentru a atinge finalitatea așteptată. Nu este vorba pur şi simplu de a folosi un retroproiector în locul tablei. Utilizarea instrumentelor ICT în predare nu trebuie lăsata să fie privită drept un auxiliar dispensabil. De fapt, a nu folosi aceste instrumente la clasă este ca şi cum am continua să predăm elevilor ignorând inventarea tiparului.

Crearea unui cont pe platforma iTeach presupune o reflecţie necesară asupra experienţei profesionale anterioare şi a formării viitoare necesare. În plus, competiţiile iTeach încurajează completarea profilului sub forma unui curriculum vitae, atașând documente relevante. În acest fel, a avea un cont iTeach devine sinonim cu a avea un portofoliu electronic axat pe formare profesională. Aici se pot accesa şi absolvi cursuri, dar şi stoca fişiere foto şi video, precum şi certificatele cursurilor absolvite sau însemnările în agenda personală.

Nu în ultimul rând, platforma iTeach oferă şansa de a intra în contact şi de a interacţiona într-o comunitate de profesori bazată pe competitivitate şi performanţă. Prin abordarea modernă pe care o aduce asupra actului educativ şi a formării continue, iTeach este punctul de plecare pentru schimbul de idei, colaborarea şi crearea de noi resurse educaţionale pentru elevii de astăzi: profesorii de mâine.

Ne place să împărtăşim cunoaşterea autentică cu alţii. Dacă şi dvs. vă place, trimiteţi mai departe acest material:

Articol premiat în cadrul competiţiei "Valoarea platformei iTeach pentru dezvoltare profesională".

Felicitări!

Editor iTeach acum 1296 zile