Avantajele integrării TIC în activitatea didactică

Licenţiată în filologie, absolvind secţia română-franceză din cadrul din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Îşi desfăşoară de 11 ani activitatea didactică, fiind profesor titular de limba română la Grupul Şcolar "Alexandru cel Bun" din Botoşani, în prezent având gradul didactic II. Preocuparea constantă pentru dezvoltarea profesională s-a materializat în participarea la cursuri precum DeCeE, Managementul inspecţiei şcolare, Formare de formatori locali, Abordări bazate pe proiecte sau Introducere în eTwinning.

Instituţie: GRUP SCOLAR ALEXANDRU CEL BUN

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea noastră.

Un prim avantaj îl constituie chiar faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului și a mediilor de socializare, cărora statistic vorbind, le acordă o bună parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convinși să le utilizeze și în activitatea școlară. Internetul, spațiu virtual labirintic, vine spre noi cu bune și cu rele. Ca adulți, reușim, probabil , mult mai ușor să evităm anumite capcane ale bombardamentul cu informații  disparate, haotice și care necesită efort de ordonare. Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă,  poate avea un dublu avantaj: pe de o parte, permite accesul rapid la informații, pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o o manieră constructivă și eficientă. De exemplu, în realizarea studiilor de caz la limba și literatura română, elevii pot utiliza internetul ca sursă de documentare și adesea îl preferă consultării unei bibliografii tradiționale (cărți, studii, reviste etc). Rolul profesorului este important aici în formarea elevilor în direcția selectării judicioase și critice a surselor pe care  le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că nu orice informație găsită pe internet este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze de lucru sau ca dovadă în susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și educație. Ce câștigă elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, combinare și sintetizare a datelor obținute. Obișnuința de a verifica o informație folosind mai multe surse poate dezvolta elevilor deprinderea de a gândi critic și de a rezolva autonom o problemă.

În cadrul unui chestionar legat de plăcerea lecturii pe care l-am realizat la nivelul școlii, am descoperit cu oarecare strângere de inimă de filolog că 45% dintre elevi consideră că o carte poate fi înlocuită de calculator. Trecând peste șocul inițial, am încercat să găsesc un liant între cele două. Faptul că le este mai familiar calculatorul decât o bibliotecă a reprezentat un avantaj, căci, atunci când au avut de citit o carte am indicat elevilor mei posibilitatea de a folosi wikisource, site pe care se găsesc majoritatea textelor din programa disciplinei. Am avut surpriza să constat că, nu numai că au căutat, dar chiar au și citit textele pe un astfel de site. A funcționat oare o ”modă” a unei generații sau fiecare generație preferă să se informeze altfel și școala trebuie să fie sensibilă la astfel de modificări?

Unul dintre dezideratele școlii actuale îl reprezintă dezvoltarea comprtențelor de lucru prin colaborare și  TIC-ul poate fi integrat și aici cu succes. De exemplu, site-ul E twinning, ca parte a programelor Comenius,  oferă posibilitatea realizării unor proiecte între școli din toate colțurile Europei, pentru toate categoriile de vârstă și pe teme dintre cele mai diverse. Toate activitățile se desfășoară în spațiul virtual care utilizează instrumente variate precum blogurile, chat-ul, prin care elevii pot intra ușor în legătură cu alți elevi, din alte țări, lărgindu-și astfel orizontul cultural și  de cunoaștere.

Un aspect deosebit de important îl reprezintă avantajele pe care TIC-ul le are în sprijinul educațional al elevilor cu CES, fie că vorbim despre cei cu dificultăți de învățare, fie despre cei cu tulburări de comportament sau cu diferite dizabilități. De exemplu, având la clasă un elev cu grave deficiențe vizuale, de un real folos a fost faptul că am putut realiza cu ușurință documente de lucru cu caracterele și dimensiunile care să-i asigure o bună receptare. De asemenea, în cazul unor clase eterogene, TIC-ul mi-a oferit posibilitatea realizării mult mai facile a unor documente de lucru adaptate nevoilor și ritmurilor diferite ale elevilor.

Faptul că astăzi profesorii au acces la site-uri specializate, forumuri profesionale și platforme de învățare  asigură o mai bună circulație a informației de specialitate și o mai accesibilă legătură cu exemplele de bună practică  ale colegilor. Consider că și acest lucru este un avantaj al integrării TIC , pentru că un cadru didactic pregătit și aflat mereu în actualitatea meseriei sale este o condiție  a succesului procesului educativ. Posibilitatea de arhivare a documentelor realizate pentru diferite lecții, de realizare a unei statistici sau  grafice care să ofere o imagine completă a evaluării și a progresului elevilor de-a lungul unei perioade lungi de timp reprezintă aspecte care ușurează și îmbunătățesc activitatea unui profesor.

Activitatea didactică presupune o bună relaționare profesor-elev-părinte. În situația actuală, în care implicarea părinților în evoluția școlară a copilului este adesea afectată de cauze diverse (timp, absența din țară etc), consider că realizarea unui catalog electronic prin care părintele să afle în timp real  situația exactă a copilului său prin simpla accesare a internetului ar putea contitui o modalitate de îmbunătățire a relației școală-părinți, cel puțin la nivel informațional.

Încheind, consider că integrarea TIC-ului în activitatea didactică are numeroase avantaje, în măsura în care se identifică nevoile reale care pot fi împlinite prin metodele specifice și atât timp cât școala reușește să formeze un elev care să înțelegă critic importanța folosirii TIC.Cuvinte cheie:
Accesări: 5.549